Usmernenie RMOTO ACADEMY na priebeh tréningov a kurzov

RMOTO ACADEMY sa otvára pre verejnosť a profesionálnych jazdcov. Počas tréningov a kurzov však platia určité obmedzenia na limitovaný počet účastníkov a potrebu registrácie na presné termíny. 

 

Tréningy a kurzy prebiehajú v obmedzenom režime a za prísnych hygienických podmienok a to:

 

  • na jednom tréningu môže byť spolu maximálne 5 jazdcov
  • tréning sa bude realizovať len pre vopred nahlásených jazdcov na presne stanovený čas a dobu trvania tréningového procesu
  • bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu
  • všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty; výnimkou je osoba, ktorá riadi športovú činnosť a ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb
  • medzi aktívne zapojenými športovcami a ostatnými osobami bude zachovávaná vzdialenosť najmenej 2 metre
  • v prípade športovej činnosti detí do 18 rokov veku je povinnosťou športovcov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom
  • športovci aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty (v takomto prípade máte na hlavách prilby)
  • športovci/jazdci sú povinní pri využívaní športoviska mať vlastnú dezinfekciu rúk, ktorú použijú pred i po skončení tréningového procesu
  • na športoviskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk
  • osoba, ktorá vedie športovú činnosť alebo správca športoviska/areálu, uchováva záznam o účasti osôb na športovej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite

 

Na každý tréning alebo kurz, sa musíte predom zaregistrovať. Pokiaľ už je daný tréning alebo kurz obsadený, môžete si dohodnúť súkromný tréning alebo kurz, kde spolu vyberieme termín ktorý bude vyhovovať obom stranám. Pri takomto tréningu alebo kurze, si vy nahlásite počet účastníkov, avšak musí to byť do 5 jazdcov.

Prihláška
Prihláste sa na akciu vyplnením a odoslaním nasledujúceho formulára. Na kontaktný email vám príde potvrdenie s údajmi na platbu.

Povinné údaje

Akcia: *
Počet dní: *
Priezvisko: *
Meno: *
Adresa: *
PSČ, Mesto: *
Štát: *
Dátum nar.: *
Telefón: *
Značka a typ motorky: *
Skupina: *

Doplnkové služby

Preferované štartovné č.:
Vlastný transpondér (č.):
Inštruktor:
Prenájom motocykla:
Časomiera:
Box:
Úrazové poistenie:
Poistenie v prípade storna :
Poznámka:
Overovací kód: *
Odosielam