Kontakt

 

Radek Matoška

R Moto Radek Matoška s.r.o.
Podhlinie 4531/ 36
017 07  Považská Bystrica 

Slovensko

 

IČO: 47 024 097

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 27680/R

 

Spoločnosť R MOTO Radek Matoška s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 27680/R.

 

Telefon (SK): +421 905 348 099
info.academy@rmoto.sk

    

 

 

Bike Promotion

Czech & Slovak Republic

 

Telefon (SK): +421 905 348 099 
radek.matoska@bike-promotion.com
www.bike-promotion.cz

 

 

 

 

Bike Promotion CZ/SK
facebook

 

B-P Facebook