Informácie o pretekoch Okruhari.sk

Organizácia - seriál pretekov

 

 • preteky sú súčasťou každého dvojdňového podujatia a konajú sa vždy na druhý deň popoludní
 • účasť v pretekoch je dobrovoľná
 • účasť v pretekoch si jazdec zabezpečí kvalifikačným časom
 • každá skupina – A, B, C, D má svoj samostatný pretek
 • každý pretek sa ide na 7 kôl
 • pretek sa začína zavádzacím kolom, po ktorom sa jazdci zoradia na štartovom rošte podľa výsledkov kvalifikácie. Nasleduje zahrievacie kolo a štart preteku. Po odjazdení 7-ho kola a odmávaní, jazdec dokončí okruh a schádza z trate
 • v rámci každej skupiny sa pre každú kubatúru motocykla určuje poradie samostatne. To znamená, že kategória 1000 cm3 má svoje poradie a kategória 600 cm3 má svoje poradie
 • obe kategórie majú vlastnú výsledkovú listinu a sú vyhodnocované samostatne
 • kubatúra 600 cm3 sa vyhodnocuje samostatne len v tom prípade, keď z kvalifikácie do preteku postúpi 5 a viac jazdcov. Keď postúpia 4 jazdci a menej, bude kubatúra 600 cm3 hodnotená spolu s kubatúrou 1000 cm3
 • body získava prvých desať jazdcov (viď bodovanie)
 • seriál pretekov – Piston cup = séria 5-tich samostatných pretekov
 

 

 

Bodovanie - výsledková listina

 

 • výsledkové listiny sa budú viesť pre každú kubatúru samostatne. To znamená, že 1000 cm3 bude mať svoju tabuľku a 600 cm3 bude mať tiež svoju tabuľku
 • každý pretek A,B,C,D sa boduje samostatne
 • každá kubatúra sa boduje samostatne
 • výsledková listina zobrazuje súčet všetkých bodov, ktoré jazdec získal v jednotlivých pretekoch
 • víťazom seriálu pretekov sa stáva ten, kto získa najviac bodov. A je jedno, či ich získal v kategórii A, B, C alebo D
 • pri rovnosti bodov je rozhodujúcim kritériom počet lepších umiestnení
 • súčasťou výsledkov, resp. vyhodnotenia, bude aj kategória „SKOKAN DŇA“. Toto ocenenie získa ten, koho rozdiel časov – najrýchlejší kvalifikačný čas na jedno kolo v kvalifikácii a najrýchlejší čas na kolo v preteku – bude najväčší
 • body získava prvých desať jazdcov každého preteku v každej kubatúre
 

Umiestnenie

Počet bodov

1. miesto 10
2. miesto 9
3. miesto 8
4. miesto 7
5. miesto 6
6. miesto 5
7. miesto 4
8. miesto 3
9. miesto 2
10. miesto 1

 

 

 

Ceny za seriál pretekov

 

 • v rámci dvojdňového podujatia budú organizované 4 samostatné preteky, pre každú rýchlostnú kategóriu A,B,C,D samostatne
 • v každom preteku budú ocenení jazdci na prvých troch miestach v každej kubatúre

 

  1.000 ccm3 600 ccm3
1. miesto sada pneumatík Dunlop (P+Z) sada pneumatík Dunlop (P+Z)
2. miesto zadná pneumatika Dunlop zadná pneumatika Dunlop
3. miesto predná pneumatika Dunlop predná pneumatika Dunlop

 

 

 • v seriáli pretekov budú ocenení jazdci na prvých troch miestach v každej kubatúre

 

  1.000 ccm3 600 ccm3
1. miesto 3 sady pneumatík Dunlop (P+Z) 3 sady pneumatík Dunlop (P+Z)
2. miesto 2 sady pneumatík Dunlop 2 sady pneumatík Dunlop
3. miesto 1 sada pneumatík Dunlop 1 sada pneumatík Dunlop
 

Umiestnenie

Počet bodov

1. miesto 10
2. miesto 9
3. miesto 8
4. miesto 7
5. miesto 6
6. miesto 5
7. miesto 4
8. miesto 3
9. miesto 2
10. miesto 1
Prihláška
Prihláste sa na akciu vyplnením a odoslaním nasledujúceho formulára. Na kontaktný email vám príde potvrdenie s údajmi na platbu.

Povinné údaje

Akcia: *
Počet dní: *
Priezvisko: *
Meno: *
Adresa: *
PSČ, Mesto: *
Štát: *
Dátum nar.: *
Telefón: *
Značka a typ motorky: *
Skupina: *

Doplnkové služby

Preferované štartovné č.:
Vlastný transpondér (č.):
Inštruktor:
Prenájom motocykla:
Časomiera:
Box:
Úrazové poistenie:
Poistenie v prípade storna :
Poznámka:
Overovací kód: *
Odosielam