LOSOVANIE O YAMAHU R1 A YAMAHU R6

Losovanie cien

 • každý účastník aspoň jedného dvojdňového podujatia je zaradený do losovania o ceny: Yamaha R1 alebo Yamaha R6

 • o Yamahu R1 sa losuje samostatne
 • o Yamahu R6 sa losuje samostatne
 • žrebovací hlas sa dá získať:
 1. zakúpením dvojdňového podujatia
 2. úspešnou kvalifikáciou do preteku
 3. za skorý nákup
 • za každé zakúpené dvojdňové podujatie po termíne 15.4.2022 získava účastník jeden žrebovací hlas do losovania o Yamahu R6
 • za každú úspešnú kvalifikáciu do preteku získava účastník jeden žrebovací hlas do losovania o Yamahu R1
 • losovanie sa uskutoční v posledný deň, posledného podujatia

 
 • za skorý nákup – to znamená – za každé zakúpené dvojdňové podujatie do termínu 28.2.2022 (vrátane) resp. do 15.4.2022 (vrátane) získava účastník žrebovacie hlasy do losovania o Yamahu R1 nasledovne:

 

Počet zakúpených podujatí

Do termínu 28.02.2022

V termíne 01.03.2022 - 15.04.2022

1

5 hlasov 3 hlasy

2

10 hlasov 6 hlasov

3

15 hlasov 9 hlasov

4

20 hlasov 12 hlasov

5

25 hlasov 15 hlasov

 

 

Hlavné výhry

Yamaha R1

 

Yamaha R6

Prihláška
Prihláste sa na akciu vyplnením a odoslaním nasledujúceho formulára. Na kontaktný email vám príde potvrdenie s údajmi na platbu.

Povinné údaje

Akcia: *
Počet dní: *
Priezvisko: *
Meno: *
Adresa: *
PSČ, Mesto: *
Štát: *
Dátum nar.: *
Telefón: *
Značka a typ motorky: *
Skupina: *

Doplnkové služby

Preferované štartovné č.:
Vlastný transpondér (č.):
Inštruktor:
Prenájom motocykla:
Časomiera:
Box:
Úrazové poistenie:
Poistenie v prípade storna :
Poznámka:
Overovací kód: *
Odosielam