Poistenia

pre akcie organizované „Bike Promotion”

Poistenie zákonnej zodpovednosti / Úrazové poistenie / Servis odstúpenia z podujatia

 

 

Poistenie zákonnej zodpovednosti

 

Podľa platných zákonov platí vzdanie sa ručenia (pozri Všeobecné podmienky účasti), ktoré podpisuje každý účastník pred podujatím, už iba pre hmotné škody. Nie je už možné paušálne zbaviť všetkých ostatných účastníkov tréningu ručenia za škody spôsobené osobám. Existuje teda teoretická možnosť. Že jeden účastník môže iného zažalovať na úhradu bolestného, lebo tento mal údajne vinu na nehode na závodnej trati. Odhliadnuc od toho, či sa dá vôbec zavinenie pri nehode na závodnej trati vôbec určiť, sme povinní chrániť našich účastníkov. Po dlhom uvažovaní sme sa preto rozhodli stanoviť poistenie zákonnej zodpovednosti pre všetkých účastníkov za povinnosť. Sme toho názoru, že dodatočné náklady tohto poistenia pre jazdcov sú mnohonásobne odôvodnené takto nadobudnutou istotou. Poistenie zákonnej zodpovednosti cez poisťovňu Gothaer je špeciálne prispôsobené podmienkam závodného tréningu a tréningu jazdcov.

 

Poistenie zákonnej zodpovednosti jazdca - (10 EUR/ deň podujatia je už pri všetkých podujatiach započítané do ceny podujatia)

 

 

 

Úrazové poistenie pre jazdcov na závodnej trati

 

Takmer všetky poistenia vo svojich všeobecných podmienkach (GUB 99) vylučujú účasť na „podujatiach určených na dosahovanie najvyšších rýchlostí“, teda na našich tréningoch jazdcov. Je to veľký nedostatok, pretože pre mnohých našich jazdcov, aj pre hobby jazdcov, je takéto zaistenie veľmi dôležité. Väčšina z nás musí byť ďalší alebo nasledovný deň znovu k dispozícii pre svoju firmu a rodinu.

S úrazovým poistením síce nemôžeme zmenšiť riziko zranenia, avšak dôsledky takéhoto úrazu áno. Každému! účastníkovi  našich podujatí radíme toto poistenie využiť – vy aj my budeme pokojnejšie spať ! Ďalej dostanete prehľad o existujúcich možnostiach. Pri uvedení na formulári prihlášky, že chcete poistenie využiť, ste zaistení voči následkom úrazu na trati.

Úrazové poistenie kryje trvalé škody, ktoré poistenec utrpí ako osoba v dôsledku úrazu. Všeobecné úrazové podmienky, ktoré sú (takmer) u všetkých spoločností rovnaké, vylučujú plnenie, ak poistenec utrpí škodu pri motoristickom športovom podujatí! V protiklade k tomu zaistenie nášho poistenia zabezpečuje plnenie aj vtedy, keď sa poistenec venuje svojmu hobby – motoristickému športu. Výška plnenia sa riadi podľa základnej sumy (50.000 EUR s maximálnou progresivitou 200%) a sadzby pre jednotlivé končatiny.

 

 

Denné úrazové poistenie stojí 16 EUR/ deň podujatia

 

Platia preň nasledovné údaje:

 • Zaistenie pri invalidite
  Ak poistenec utrpí v dôsledku nehody trvalú škodu, tak bude rok po úraze vyplatená suma, ktorá sa vymeriava podľa druhu a rozsahu obmedzení. Základná suma 50.000 EUR (max. 100.000 EUR pri progresivite 200%)
 • Usmrtenie
  Ak príde poistenec v dôsledku nehody o život, tak sa tu vyplatí nasledovná suma: 10.000 EUR

 

 

 

Servis odstúpenia z podujatia stojí 15 EUR za každý deň podujatia

 • Stornovanie do 90 dní pred začiatkom podujatia
   bezplatne, peniaze sa vrátia v plnej výške
 • Stornovanie do 15 dní pred začiatkom podujatia
   Peniaze sa vrátia po odpočítaní storno poplatku vo výške 25 euro
 • Stornovanie do 5 dní pred začiatkom podujatia
   Prihlasovací poplatok sa vráti v rozsahu 75%, vo forme poukážky (platnosť 1 rok)
 • Stornovanie do 1 dňa pred začiatkom podujatia
   Prihlasovací poplatok sa vráti v rozsahu 50%, vo forme poukážky (platnosť 1 rok)

 

Začiatkom podujatia je otvorenie prihlasovania v deň predchádzajúci prvej jazde na trati.

 

 

 

Stornovania účasti sa akceptujú iba ako e-mail na adresu radek.matoska@bike-promotion.com  poprípade info@bike-promotion.com, ako fax na číslo +49 (0)365 712799129, alebo telefonicky na telefónnom čísle podujatia (viď príslušné potvrdenie prihlášky)!

 

Prihláška
Prihláste sa na akciu vyplnením a odoslaním nasledujúceho formulára. Na kontaktný email vám príde potvrdenie s údajmi na platbu.

Povinné údaje

Akcia: *
Počet dní: *
Priezvisko: *
Meno: *
Adresa: *
PSČ, Mesto: *
Štát: *
Dátum nar.: *
Telefón: *
Značka a typ motorky: *
Skupina: *

Doplnkové služby

Preferované štartovné č.:
Vlastný transpondér (č.):
Inštruktor:
Prenájom motocykla:
Časomiera:
Box:
Úrazové poistenie:
Poistenie v prípade storna :
Poznámka:
Overovací kód: *
Odosielam