Všeobecné obchodné podmienky Bike Promotion

Všeobecné obchodné podmienky firmy DT Bike Promotion Fahrertrainings GmbH

§1 Platnosť voči podnikateľom a definície pojmov

(1) Nižšie uvedené Všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky dodávky medzi nami a spotrebiteľom v ich znení platnom v momente objednávky.

(2) "Spotrebiteľ" je v zmysle týchto obchodných podmienok každá fyzická osoba, ktorá uzavrie právny úkon na nejaký účel, ktorý sa nedá prisúdiť jej podnikateľskej ani samostatnej pracovnej činnosti.

§2 Vznik zmluvy, uloženie textu zmluvy

(1) Nasledovné pravidlá pre uzavretie zmluvy platia pre objednávky cez náš internetový obchod  http://www.bike-promotion.com.

(2) V prípade uzavretia zmluvy vzniká zmluva s firmou


DT Bike Promotion Fahrertrainings GmbH
Thomas Thieme, Michael Dangrieß
Hinter dem Südbahnhof 15a
D-07548 Gera
Registernummer HRB 208890
Registergericht Jena


(3) Prezentácia tovaru v našom internetovom obchode nepredstavuje z našej strany žiadnu právne záväznú ponuku, sú to iba nezáväzné výzvy spotrebiteľovi, aby si objednal tovar. Objednaním požadovaného tovaru poskytuje spotrebiteľ preňho záväznú ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy.

Prijatie ponuky sa uskutočňuje písomne, alebo v textovej forme, alebo zaslaním objednaného tovaru do jedného týždňa. Po bezvýslednom uplynutí lehoty sa ponuka považuje za odmietnutú.

(4) Pri doručení do nášho internetového obchodu platia nasledovné pravidlá: Spotrebiteľ predkladá záväznú zmluvnú ponuku tým, že v našom internetovom obchode úspešne prejde predpísanou procedúrou objednávania.

Objednanie sa uskutoční v nasledovných krokoch:

1) Výber požadovaného tovaru
2) Potvrdenie kliknutím na tlačidlo "Objednať"
3) Kontrola údajov v nákupnom košíku
4) Potvrdenie tlačidlom ?k pokladní?
5) Prihlásenie v internetovom obchode po registrácii a zadaní prihlasovacích údajov (e-mailová adresa a heslo).
6) Opakovaná kontrola, resp. oprava príslušných zadaných údajov.
7) Záväzné odoslanie objednávky.

Spotrebiteľ sa môže pred záväzným odoslaním objednávky prostredníctvom stlačenia tlačidla ?Späť? obsiahnutého v ním používanom internetovom prehliadači po kontrole svojich údajov znovu vrátiť na tú internetovú stránku, na ktorej sa evidujú údaje zákazníka a opraviť chyby zadávania, resp. zatvorením internetového prehliadača prerušiť operáciu objednávania. My bezprostredne potvrdíme prijatie objednávky automaticky generovaným e-mailom (potvrdenie doručenia). Tento e-mail nepredstavuje akceptáciu ponuky. Akceptácia ponuky sa uskutoční písomne, v textovej forme, alebo zaslaním objednaného tovaru do jedného týždňa.

(5) Uloženie textu zmluvy pri objednávkach cez náš internetový obchod : Údaje objednávky vám zašleme aj s našimi VOP cez e-mail. VOP si môžete kedykoľvek prezrieť aj na adrese http://www.bike-promotion.com/agb. Vaše údaje objednávky už nie sú z bezpečnostných dôvodov prístupné na internete.

§3 Ceny, náklady odoslania, platba, splatnosť

(1) Uvedené ceny obsahujú zákonnú daň z pridanej hodnoty a ostatné zložky ceny. K nim sa pripočítajú prípadné náklady odoslania.

(2) Spotrebiteľ má možnosť zaplatenia platbou vopred, dobierkou, bankovým inkasom, cez PayPal, kreditnou kartou (Visa). Pri platení kreditnou kartou sa uplatňuje dodatočný poplatok.

(3) Ak si spotrebiteľ zvolil platbu vopred, tak sa zaväzuje, že kúpnu cenu uhradí bezodkladne po uzavretí zmluvy.
Pokiaľ dodávame na dobierku, tak splatnosť pohľadávky kúpnej ceny nastáva prevzatím tovaru.

§4 Dodanie

(1) Pokiaľ nie je v popise produktu jasne uvedené niečo iné, tak sú všetky nami ponúkané artikle okamžite prichystané k odoslaniu.

(2) Ak si spotrebiteľ zvolil platbu vopred, tak tovar nezašleme pred prijatím platby.

§5 Výhrada vlastníctva

Vyhradzujeme si vlastníctvo tovaru až do úplneho zaplatenia kúpnej ceny.

***************************************************************************************************************************************

§6 Právo na odvolanie

Poučenie k odvolaniu

Právo na odvolanie

Svoje zmluvné prehlásenie môžete do 14 dní odvolať bez udania dôvodov v textovej forme (napr. listom, faxom, e-mailom). Lehota začína plynúť po obdržaní tohto poučenia v textovej forme, avšak nie pred doručením tovaru príjemcovi (pri opakovanej dodávke rovnakého tovaru nie pred dodaním prvej čiastkovej dodávky) ani pred splnením našej informačnej povinnosti podľa článku 246 § 2 v spojení s § 1 ods. 1 a 2 EGBGB, ako aj našich povinností podľa § 312e ods. 1 veta 1 BGB (Obchodný zákonník, pozn.prek.) v spojení s článkom  246 § 3 EGBGB. Pre dodržanie lehoty na odvolanie postačuje včasné odoslanie odvolania alebo predmetu.

Odvolanie je potrebné adresovať na:

 

DT Bike Promotion Fahrertrainings GmbH
Thomas Thieme, Michael Dangrieß
Hinter dem Südbahnhof 15a
D-07548 Gera
E-Mail info@bike-promotion.com
Telefax 0365-712799-126

 

Dôsledky odvolania

V prípade účinného odvolania je potrebné vrátiť obomi stranami prijaté plnenia, ako aj  vydať prípadné čerpané úžitky (napr. úroky). Ak nám prijaté plnenie nemôžete vrátiť celkom, alebo čiastočne, alebo iba v zhoršenom stave, tak nám musíte v tomto rozsahu nahradiť príp. stratenú hodnotu. Povinnosti k vykonaniu platieb musia byť splnené do 30 dní. Lehota vám začína plynúť s odoslaním vášho prehlásenia odvolania alebo predmetu, pre nás začína plynúť jeho prijatím.

Zvláštne upozornenia

Pri služobnom plnení vyprší právo na odvolanie predčasne vtedy, keď váš zmluvný partner začal s realizáciou plnenia s vašim výslovným súhlasom pred ukončením lehoty na odvolanie, alebo ste ho sami iniciovali.

Koniec poučenia k odvolaniu
***************************************************************************************************************************************

 

§7 Zmluvné pravidlá týkajúce sa nákladov spätného zaslania pri odvolaní

V prípade, že uplatníte svoje právo na odvolanie, tak v súlade s § 357 ods. 2 BGB platí nasledovná dohoda, podľa ktorej máte znášať bežné náklady na spätné zaslanie ak dodaný tovar zodpovedá objednanému a ak cena spätne zasielaného predmetu  neprekročí sumu 40 euro, alebo keď ste pri vyššej cene predmetu ešte nevykonali protiplnenie, alebo zmluvne dohodnutú čiastočnú platbu.
V opačnom prípade je spätné zaslanie pre vás bezplatné.

 

§8 Etický kódex

Naše etické kódexy sme podriadili nasledovným zariadeniam:

 

Euro-Label Germany
EHI-EuroHandelsinstitut GmbH
Spichernstraße 55
50672 Köln

 

Etický kódex Euro-Label si môžete vyvolať kliknutím na značku Euro-Label zobrazenú na našej webovej stránke, alebo na adrese http://www.euro-label.com. a

 

Trusted Shops GmbH
Colonius Carré
Subbelrather Straße 15c
50823 Köln

 

Etický kódex Trusted Shops si môžete vyvolať kliknutím na značku Trusted Shops zobrazenú na našej webovej stránke, alebo na adrese www.trustedshops.de.

§9 Zmluvný jazyk

Ako zmluvný jazyk je k dispozícii výhradne nemčina.
***************************************************************************************************************************************

§10 Služby zákazníkom

Náš útvar služieb zákazníkom je vám pre otázky, reklamácie a námietky k dispozícii počas pracovných dní v dobe od 8:00 hod. do 18:00 hod. nasledovne:

 

Telefón: 0365 712799 0
Fax: 0365 712799 126
E-Mail: info@bike-promotion.com

***************************************************************************************************************************************

Stav VOP: Dec.2012

 

 

Prihláška
Prihláste sa na akciu vyplnením a odoslaním nasledujúceho formulára. Na kontaktný email vám príde potvrdenie s údajmi na platbu.

Povinné údaje

Akcia: *
Počet dní: *
Priezvisko: *
Meno: *
Adresa: *
PSČ, Mesto: *
Štát: *
Dátum nar.: *
Telefón: *
Značka a typ motorky: *
Skupina: *

Doplnkové služby

Preferované štartovné č.:
Vlastný transpondér (č.):
Inštruktor:
Prenájom motocykla:
BMW Motorrad Test - Ride:
Zníženie poistenia spoluúčasti:
Časomiera:
Box:
Úrazové poistenie:
Poistenie v prípade storna :
Poznámka:
Overovací kód: *
Odosielam